Vårt samfunnsansvar (CSR)

Samfunnsansvar handler om hvordan verdier skapes. Det handler om hvordan vår virksomhet påvirker mennesker, miljø og samfunn rundt oss. Disse utfordringene tar vi på alvor, både i Norge og i Skandia-konsernet. 

Et ansvarlig selskap
Vi definerer oss som et ansvarsfullt selskap på følgende måte:

 

For å nå fremgang er det viktig at vi planmessig bygger inn sosiale og miljømessige hensyn i vår forretningsvirksomhet og at vi lever opp til, og overgår, de legale forpliktelser vi har i forhold til våre interessenter. Fremgangen måles gjennom å se hvor godt vi lykkes med å kombinere det finansielle resultatet med resultatet av våre innsatser for miljøet og det samfunnet vi lever i.

  

I 2010 innførte Skandiabanken etisk merking av fond, noe som gjør det enklere for forbrukere å kunne gjøre bevisste sparevalg. Med denne tilnærmingen ønsker vi å ta et aktivt samfunnsansvar og fremme etiske investeringer.

 

Slik tar Skandiabanken samfunnsansvar


Amnesty logo

 

Nordisk engasjement

Som en del av Skandia konsernet har vi et nordisk engasjement med fokus på samfunnsansvar og langsiktighet. Les mer om Sosialt ansvar i Skandia

Torsdag 17.04.2014 kl. 05:49:29 SESTWEB264
© Skandiabanken 2014