Skandia Liv kjøper Skandia

[15.12.11] Skandia Liv kjøper Skandia AB fra Old Mutual for 22,5 MRD SEK. Et nytt gjensidig Skandia konsern er etablert og danner en av de største uavhengige kundeeide alternativer innen sparing og ...

Les mer
Svak fondsmåned, men stor spredning i hvilke fond som faktisk handles

[01.12.2011] Ferske tall fra Skandiabanken viser at november er en av de svakeste månedene i 2011 hva gjelder nettotegning av fond. Det er imidlertid svært stor spredning i både forvaltere og fond ...

Les mer
Skandiabanken får kredittrating A3

[23.10.2011] Kredittratingbyrået Moody’s har etter en evalueringsprosess tildelt Skandiabanken AB kredittvurderingen A3 med stabile utsikter.

Les mer
Vi handler mer og gjør det via mobilen

[04.11.2011] Ferske tall fra Skandiabanken viser at antall aksjehandler øker i oktober, og vi selger mer enn vi kjøper. Når vi handler aksjer skjer dette stadig oftere via mobilen.

Les mer
Fondsrapport - God nettotegning og få som selger seg ut

[02.11.2011] Nye tall fra Skandiabanken viser at stadig færre selger seg ut av fond, noe som har resultert i at oktober kommer ut som en av de beste månedene hva angår nettotegning i 2011. Samtidig ...

Les mer
Skandiabanken justerer opp renten

[28.10.2011] Skandiabanken justerer opp renten for å tilpasse seg konkurransesituasjonen mellom bankene og imøtegå uroen i finansmarkedet.

Les mer
Panikkhandelen er over

[10.10.2011] August og september har vært to måneder med store svingninger på børsen. Mens august var en rekordmåned for aksjehandel og aksjekreditt, har det hele normalisert seg i september, viser ...

Les mer
Fondsrapport - september: Ett fond går mot strømmen

[03.10.2011] Ferske tall fra Skandiabanken viser at det har vært relativ liten aktivitet på fondshandel i september. Det som er nytt er at småsparerne i større grad enn tidligere holder på sine ...

Les mer
Delårsrapport 1. halvår 2011

[15.09.2011] Skandiabanken leverte et historisk bra resultat i 2010. Banken viser fortsatt jevn vekst, og har et oppnådd resultat på kr 66 mill. før skatt pr første halvår 2011.

Les mer
Skandiabanken fondsrapport: Alt eller ingenting i urolige tider

[01.09.2011] Ferske tall fra Skandiabanken viser at mange kunder forkaster sin opprinnelige spareplan med en planlagt balansering mellom fond og bankinnskudd når børsene stuper.

Les mer
Aksjerapport: Minikrakk ga kredittskred

[31.08.2011] Når Børsen stupte i begynnelsen av august økte antallet aksjekreditter tilsvarende i Skandiabanken. Mange aksjekunde betrakter aksjer som ...

Les mer
Fondsrapport juni 2011

[01.07.2011] Småsparere forlater aksjeplasseringer til fordel for bankinnskudd og rentefond i juni måned, samtidig som mange indikatorer taler for en solid børsfest i andre halvår 2011.

Les mer
Skandiabanken setter opp renten

[27.05.2011] Skandiabanken justerer opp renten på innskudd og utlån, som følge av prisen på penger og endringer i styringsrenten fra Norges Bank.

Les mer
Pro forma årsrapport 2010: Historisk resultat og fortsatt vekst

[19.05.2011] Skandiabanken presenterte i dag ...

Les mer
Oppdatering: Nettbanken fungerer som normalt

[11.05.2011] Skandiabankens nettbank, Mobilbank og SMS-bank fungerer i dag som normalt etter gårsdagens kommunikasjonsproblem som tok ned all nett-trafikk til bankens tjenester.

Les mer
Økt tro på aksjefond som sparealternativ

[03.05.2011] Nye tall fra Skandiabanken viser at mange igjen har fått troen tilbake på aksjefond. Folk selger seg ikke lenger ut av fond slik de gjorde i mars, og tallene viser lav innløsning og en ...

Les mer
Billigere aksjehandel med ny kurtasjemodell

[02.05.2011] Skandiabanken setter ned minstekurtasjen på aksjer og innfører en ny prismodell. Samtidig fortsetter banken å tilby nye kurtasjefrie aksjer hver måned. ...

Les mer

Lanserer 7 fond fra Swedbank Robur

[18.04.11] Skandiabanken har nå utvidet fondsutvalget ytterligere med 7 svært populære aksjefond fra Sveriges største fondsforvalter, Swedbank Robur.

Les mer
Nyhetsbildet vender fondssparerne mot spareavtaler

[01.04.11] Et nyhetsbilde preget av tsunamien i Japan og uro i Midtøsten har påvirket de valg fondssparerne har gjort i mars. Småsparerne satser på spareavtaler i en urolig tid.

Les mer
Har tro på lysere tider

[31.03.11] Ferske tall fra Skandiabanken viser at parallelt med lysere tider snur aksjekundene fra et heller pessimistisk markedssyn i februar, til et mer nyansert perspektiv i mars.

Les mer
Økt skepsis til vekstmarkeder

[01.03.11] Færre kjøpte fond i februar enn tidligere i vinter. Fondssparere investerer fortsatt i vestlige markeder, men selger seg ut av fremvoksende økonomier, viser nye tall fra Skandiabanken.

Les mer
Usikkerhet i markedet

[28.02.11] Ferske tall fra Skandiabanken tyder på forventning om kursnedgang i  tiden fremover.

Les mer
Rekordmange sparer i fond

[02.02.11] Nye tall fra Skandiabanken viser at januar er en historisk god måned for nytegning av fond.

Les mer
Holberg Fondene anbefaler fire tungvektere

[01.02.11] Porteføljeforvalter for fondene Holberg Norge og Holberg Norden, Jahn Molnes, har tro på oppsving på Oslo Børs i 2011. Molnes har plukket ut fire aksjer han har spesielt tro på, og ...

Les mer
Setter opp renten og satser på sparemarkedet

[01.02.11] Skandiabanken justerer opp renten på høyrentesparing og gjør samtidig en prisjustering på utvalgte utlånsprodukter, for ytterligere å kunne styrke sin posisjon sparemarkedet.

Les mer
Skandiabanken lanserer etisk merking av fond

[25.01.11] Skandiabanken lanserer nå etisk merking av fond, og vil rangere fondene i ulike kategorier etter fondenes etiske investeringsprofil. 

Les mer
Fondsrapport - desember & hele 2010

[05.01.11] Tall fra Skandiabanken viser en økende interesse for sparing i fond gjennom 2010. Etter en rolig vår og sommer er det en økende aktivitet hos småsparerne utover høsten, spesielt ...

Les mer
Delphi Fondene anbefaler fire aksjer [03.01.11] Forvalterne i Delphi Fondene har plukket ut de fire aksjene de har mest tro på i nær fremtid. Skandiabanken gjør de fire aksjene kurtasjefrie i januar.   Delphi Fondene anbefaler... Les mer
Torsdag 24.04.2014 kl. 07:47:52 SESTWEB264
© Skandiabanken 2014