Med ny løsning for å bli kunde med BankID, får nye kunder umiddelbar tilgang til alle bankens tjenester. Tidligere kunne det ta en uke før rekommandert sending med PIN-kode kunne hentes ved personlig oppmøte og legitimering på posten. Dette er ikke lenger nødvendig.

 

- Nå kan nye kunder bruke sin BankID fra annen bank til å bekrefte sin identitet. Dermed kan de sitte hjemme i sin egen stue og bli kunde i Skandiabanken ved noen få tasteklikk, sier informasjonssjef i Skandiabanken Johnny Anderson.

 

Etter lansering viser det seg at over 50% av alle nye kunder allerede velger å bli kunde på direkten med BankID. Banken har tro på at dette tallet vil stige ytterligere ettersom folk blir mer kjent med muligheten for enklere bankbytte. Som forventet viser det seg også at kunder som blir kunde med BankID tar bankens tjenester raskere i bruk, enn de som oppretter kundeforhold på gammel måte. 

 

Enklere å bytte bank
Ferske tall fra Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser at kun 4% av norske bankkunder byttet bank i 2009. Kun 6% opprettet nytt bankforhold i 2008. Samtidig oppgav hele 68 prosent av norske bankkunder at de vurderte å bytte bank i 2008. Finanskrisen får sin del av skylden for nedgangen i bankbytte, og det forventes at mobiliteten i bankmarkedet nå skal ta seg opp.

 

- Vi skal være enkel, og legge tilrette for flere fornøyde bankkunder. Det er derfor naturlig at vi går i fremste rekke med løsninger som gjør det enklere for folk å bytte bank, og som generelt forenkler bankhverdagen, sier Anderson.

 

Det er i dag utstedt over 2,5 millioner BankID sertifikater i Norge. Potensialet som ligger i det å forenkle bankbytte ved hjelp av BankID er stort, og utviklingen kan legge tilrette for ytterligere kundevekst for utfordrerbanken.

 

Første nettbank som gir umiddelbar tilgang til alle banktjenester

Som pioner innen nettbaserte banktjenester har Skandiabanken alltid vært langt fremme i det å ta i bruk ny teknologi. Også nå er banken i front når det gjelder direkte og automatisert opprettelse av nye kundeforhold. Løsninger for bruk av BankID som legitimering, uten umiddelbar tilgang til fullverdig bankforhold, er allerede utprøvd i markedet, men Skandiabanken tar nå det hele et steg videre.

 

- Skandiabankens løsning betyr at du kan bli fullverdig kunde og få umiddelbar tilgang til alle bankens tilbud, på lik linje med etablerte kunder. Dette gjør det også enklere for de som ønsker å sjekke ut våre tjenester, og med vår åpne filosofi krever vi ingen forpliktelse til å ta i bruk visse bankprodukter, sier Anderson.

 

For ytterligere informasjon kontakt:
Informasjonssjef, Johnny Anderson | Tel. 55 26 01 92 | Mob. 932 40 192