Skandiabankens nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev sendes ut til kunder som har samtykket til å motta e-post og andre interesserte som har abonnert.

 

To typer nyhetsbrev
Vi har et nyhetsbrev som går ut til alle våre kunder, og et nyhetsbrev for sparing, fond og aksjehandel. Sparenyhetsbrevet sendes ut fire ganger i året til kunder som er interessert i sparing.

 

Påskenyhetsbrev april 2014 

 

  

Tilbakemeldinger på nyhetsbrevet
Har du synspunkter om innhold eller annet som berører nyhetsbrevet kan du skrive til: redaksjonen@skandiabanken.no

 

Policy for håndtering av e-postadresser
Din e-postadresse vil under ingen omstendigheter selges, lånes ut eller overlates til andre parter. Utsendelse gjøres slik at e-postadressen ikke blir tilgjengelig eller synlig for andre enn deg som mottaker.

Om du velger å avslutte ditt abonnent på vårt nyhetsbrev kommer dette umiddelbart og uten forbehold til å respekteres.

Torsdag 24.04.2014 kl. 10:24:47 SESTWEB265
© Skandiabanken 2014