Kontoen(e) er fremdeles åpne for innbetalinger; slik som lønn, pensjon, trygd eller lignende.
 
Før skifteattesten foreligger kan fakturaer knyttet til begravelse belastes avdødes konto.
Faktura(er) sendes til oss per post, per faks eller du kan scanne og sende som vedlegg i e-post til: bankdrift@skandiabanken.no
 
Vi ber om forståelse for at vi dessverre ikke kan gi opplysninger om avdødes kundeforhold før skifteattest er mottatt. Dersom det kun er ønskelig å innhente en oversikt over avdødes engasjement i Skandiabanken, må vi få tilsendt "Fullmakt vedrørende formues- og gjeldsforhold". Denne fullmakten utstedes av Tingretten.
 
Når kunde faller fra må kundeforholdet i Skandiabanken avsluttes. I den forbindelse trenger vi følgende dokumentasjon:
 
- Kopi av skifte/uskifte attest
- Kopi av fullmakter fra alle arvinger når skifteattest ikke angir hvem som er fullmektig
- Kopi av gyldig legitimasjon (f. eks. bankkort, pass eller førerkort) fra enearving, eventuelle
  fullmaktsgivere og fullmektig for boet
- Bankkort/Kredittkort om dette foreligger - klippes i to og sendes oss
- Oppgjør av eventuelle fond eller aksjer må bekreftes skriftlig
- Konto hvor vi kan overføre innestående. Fullmektig må selv sørge for fordeling til andre arvinger
 
Hvis det ikke allerede er gjort, ber vi om at navn, adresse og fødselsdato (dd.mm.åååå) på avdøde, sendes til e-postadressen som er oppgitt under.

Dokumenter kan sendes per brev, per faks eller scanne og sende som vedlegg i e-post til:
 
Skandiabanken
v/BankDrift
Postboks 7077
5020 Bergen

E-post: bankdrift@skandiabanken.no
Faks: 55 60 01 40

 

Vi anbefaler at sensitiv informasjon ikke sendes via e-post. 
 
Ta gjerne kontakt med oss hvis du har noen spørsmål på følgende telefonnumre mellom klokken 08:00 – 15:30 på hverdager.

55 26 01 43
55 26 01 31

 

For mer informasjon vedrørende dødsfallsbehandling se også: regjeringen.no og domstol.no