Fondsvelgeren

Steg 123

6 enkle klikk og se resultatet!

Se hvilken fondssparing som kan passe best på bakgrunn av 6 spørsmål. 

 

Generell veiledning

Fondsvelgeren gir en generell veiledning om hvilke fondspakker som kan passe best på bakgrunn av valg tilknyttet tidshorisont og hvor store verdisvingninger en kan godta på sparepengene. Veiledningen er basert på langsiktig fondsparing i tre år eller mer. 

 

 

På siste steg får du en oversikt som viser forventet sparebeløp. Her kan tidshorisont, risiko og sparebeløp endres og du kan se hvordan det påvirker forventet sparebeløp.

 

Tips: Du må opprette en plasseringskonto i nettbanken før du kan starte sparing i fond.

  

Vi anbefaler ikke fond som gjør investeringer de fleste anser som etisk uforsvarlig.

«Investeringsfokuset bør være på markeder med store verdisvingninger.»

6 spørsmål igjen

«Å plassere penger der verdisvingningene er høye er å foretrekke. Det er det som gir god avkastning over tid.»

5 spørsmål igjen

«Ved sparing er høy avkastning på pengene det viktigste.»

4 spørsmål igjen

«Det er viktig å få en jevn avkastning på pengene, heller det enn å oppleve store verdisvingninger.»

3 spørsmål igjen

«Det er viktig å kunne forutse verdien på investeringene fra år til år.»

2 spørsmål igjen

«Det er viktig å kunne vite at det er innestående et forventet beløp på et gitt tidspunkt i fremtiden.»

Dette er siste spørsmål
Middels til høyt risikonivå

Resultat:

30000 kr

Forventet sparebeløp etter 10 år.

Hvis dårligere enn forventet: 21000 kr
Hva betyr dette?

Forventet sparebeløp:

Det mest sannsynlige utfallet beregnet ut fra økonomisk teori. Utfallet er ingen garanti og den faktiske avkastningen kan bli dårligere eller bedre.


Et dårligere resultat på sparebeløpet enn forventet:

Det mest sannsynlige utfallet beregnet ut fra økonomisk teori om fondsmarkedet går dårlig. Utfallet er ingen garanti og den faktiske avkastningen kan bli dårligere eller bedre.

Hvor lenge du vil spare?

Risikonivå

Sparebeløp pr. mnd.

Risikonivå er endret. Dette kan føre til at avkastningen blir lavere, eller at man opplever større verdisvingninger på sparepengene enn ønskelig.
Du kan påvirke resultatet ved å dra i spakene over

Mer informasjon om sparing og sparepakker

Hvordan er fondspakkene satt sammen?

Sparepakkene er en generell veiledning til hvilke fond det kan være smart å velge på bakgrunn av hvilken tidshorisont man har på sparingen, og hvilke verdisvingninger man er villig til å akseptere.

 

Ut fra dette har vi kommet opp med en beregning der vi ut av historiske data om aktivaklasser og fond har laget en sammensetning som skal gi best mulig forventet avkastning i forhold til ønsket risikonivå.

 

Vi har gjort en vurdering av hvor mye i pakkene som bør plasseres i lavrisikofond som inneholder renter, mot fond med middels til høy risiko som inneholder norske eller globale aksjer.

 

Obs: Generell veiledning, ikke personlig rådgivning

Dette er en automatisert løsning og må ikke anses som et personlig råd til deg. Den generelle betraktningen i den automatiserte løsningen, tar ikke høyde for din forståelse og kunnskap om risiko eller din økonomiske situasjon, herunder øvrige kundeforhold i Skandiabanken.

 

Skandiabanken har ved ytelsen av tjenesten ikke plikt til å vurdere hensiktsmessigheten av det leverte eller det tilbudte instrument eller tjenesteytelse, og at den investorbeskyttelse som denne plikten medfører dermed ikke er til stede, jf. verdipapirhandelloven § 10-11 sjette ledd.

 

Skandiabanken vil lagre og oppbevare kommunikasjon i tilknytning til ytelse av investeringstjenester, jf. verdipapirforskriften § 10-34 første ledd bokstav b.

 

Våre avkastningsestimat er beregnet på bakgrunn av historisk avkastning, men dette er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

 

Del opp sparingen og gjør smarte valg

Å spare er som kjent alltid smart. Men hvor mye og på på hvilken måte skal man spare? Vi ønsker her å bidra til at våre kunder skal få en oversikt om hvordan man kan spare smartere – samt å få en oversikt over hvordan en tilpasset sparing kan forventes å utvikle seg fremover. Dette vil vi koble mot ulike fondsprodukter vi har en spesiell sterk tro på.

 

Risiko, avkastning og tidshorisont

Innskudd på vanlig bankkonto er i Norge garantert opp til 2 millioner av Bankenes Sikringsfond, og således helt risikofritt. Man vet hva man har og hva man får. De fleste øvrige sparings- og plasseringsformer innebærer en viss form for usikkerhet i hva man kan vente seg av avkastning. Verdien på din plassering kan således både gå opp og ned. Så hvorfor skal man i hele tatt ta risiko?

 

Dersom man har en langsiktig tidshorisont på sparingen vil en risiko på plasseringen i de fleste tilfeller gi betalt i form av høyere avkastning. Enkelte år vil plasseringer med høyere risiko også kunne kaste negativt av seg. Men med et langsiktig perspektiv viser historien at dårlige år oppveies av flere gode. Derfor kan man med et langsiktig perspektiv ta høyere risiko enn dersom man skal plassere kortsiktig.

 

Del opp sparingen din.

Sparepenger vil man ha behov for å bruke fra tid til annen, og til ulike formål. Derfor foreslår vi at man deler inn sparingen i tre ulike deler:

 

1. Bufferkapital.

Bufferkapital er sparepenger man har til uforutsette utgifter som for eksempel at vaskemaskinen ryker eller at bilen må repareres. Eksempelvis ønsker man kanskje også å spare til en reise 6 mnd frem i tid, eller til en større feiring. Med denne typen kortsiktig sparing skal man ta så lav risiko som mulig. Produkter som passer for bufferkapital er høyrentekonto eller pengemarkedsfond.

 

2. Pensjon og langsiktig sparing.

Langsiktig sparing er for mange synonymt med pensjonssparing. Vi hjelper til med å finne en sparing som passer til ”Sparing over tid”. Man kan finne ut av hvilken tidshorisont og hvilken risiko man føler seg komfortabel med og så finne ut av hvilke plasseringer det kan være smart å ha. Produkter som passer for langsiktig sparing er et utvalgt av anerkjente aksjefond som investerer i ulike sektorer og bransjer over hele verden.

 

3. Krydre sparingen din.

På det tredje nivået kan du kjenne litt på om du har noen penger til overs som du kan ha det litt spenning med. Du kan naturligvis også bedre bufferen eller øke den langsiktige sparingen. Men her er det også en anledning til å investere i et ’krydderfond’ eller en enkeltaksje du har en spesiell tro på. Krydderet på porteføljen kan inneholde investeringer med høy risiko og muligheter for høy avkastning. Produkter som passer for denne gruppen er enkeltaksjer, indekser eller spissede fond som går i enkeltbransjer eller vekstøkonomier.


Kredittkort Søk her

Torsdag 24.04.2014 kl. 21:24:49 SESTWEB263
© Skandiabanken 2014