Etisk merking - ansvarlig sparing

I våre fondslister kan du se hvilke fond som investerer i selskaper som anses som etisk uakseptable eller tvilsomme, og hvilke fond som har en positiv etisk profil.

 

Enklere å spare i etiske fond

Etisk merking

I nettbanken har du full oversikt over hvilke fond som har en positiv eller negativ etisk merking. På denne måten er det enklere for deg å ta bevisste valg i forhold til egen sparing, samtidig som du til enhver tid har informasjon over hvilken etisk profil fondet du investerer i har.  

 

Hva avgjør et fonds etiske profil?
Et verdipapirfond investerer i ulike selskaper. Det vil si at når du sparer i et fond vil fondsforvalteren investere pengene i ulike selskaper for å få så høy avkastning som mulig på dine sparemidler.

 

Et fonds etiske profil blir definert ut fra hvordan selskapene fondet investerer i drives. 

 

Vi merker fondene med følgende ikon:

Fond med særskilt vekt på etiske eller samfunnsansvarlige investeringer 

Fond som har innfridd grunnleggende krav for samfunnsansvarlige investeringer
Ingen merking

Fond som er nøytralt, eller som ikke har signert erklæring om etiske investeringer

 

Det er kjent at fondet gjør investeringer som de fleste anser som etisk uforsvarlig

 

                                          Les mer om hva de ulike ikonene står for

  

Hvor finner jeg etisk merking av fond?

Du finner etisk merking av fond på listen over fond vi tilbyr i nettbanken. Her kan du også lese mer om hvorfor fondet har fått en gitt merking. 

 

Les om avkastning i etiske investeringer

Skandiabankens arbeid med etiske investeringer

 

Logg inn og start sparing

Sparepakker og merking

Våre forhåndsdefinerte forslag til sparepakker vil ikke inneholde fond som er merket med rød trekant.

 

Utvalgte fond og merking

Listen over utvalgte fond, på siden fondsfakta/kurser, vil ikke inneholde fond merket med rød trekant.

 

 

Spørsmål om sparing?

Ta gjerne kontakt og avtal møte med våre autoriserte rådgivere.


Telefon

800 36 000

(08:30 - 16:00)


Konvolutt

 Bestill rådgivning

  

Mandag 21.04.2014 kl. 16:40:31 SESTWEB263
© Skandiabanken 2014