Priser aksjehandel

Depotavgift

 

  0,-
Kurtasje    

Kurtasje på handelsbeløp

 

0,05 %

Minimumskurtasje   49,-

Maksimumskurtasje

 

  250,-
     
Rente  

Rente på aksjedepot under 100.000
  0,75 %
Rente på aksjedepot over 100.000   2,90 %
Belåningsrente Aksjekreditt   6,60 %
 
Renteberegning på intradaglån eller ubenyttet kreditt   0,-

 

 

   
Sanntidsinformasjon fra Oslo Børs
(gjelder også kursinformasjon i mobilbanken)
99,- i mnd

 

 

  

VPS Investortjeneste

 

Tilgang
  0,-
     

Fullstendige vilkår for aksjehandel
   
Vær oppmerksom på at det tilkommer 27 % skatt på gevinst ved realisasjon av verdipapirer.    

 

 

Mandag 21.04.2014 kl. 02:10:54 SESTWEB263
© Skandiabanken 2014